Slovsolanum - Družstvo pestovateľov a spracovateľov zemiakov

Rating a informácie o Slovsolanum - Družstvo pestovateľov a spracovateľov zemiakov

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Slovsolanum - Družstvo pestovateľov a spracovateľov zemiakov 10315 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 583644. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 32.6690% spoločností je horších ako Slovsolanum - Družstvo pestovateľov a spracovateľov zemiakov.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Slovsolanum - Družstvo pestovateľov a spracovateľov zemiakov" href="http://slovsolanum-druzstvo-pestovatelovpracovatelov-zemiakov.sk-rating.com/">
   <img src="http://slovsolanum-druzstvo-pestovatelovpracovatelov-zemiakov.sk-rating.com/slovsolanum-druzstvo-pestovatelovpracovatelov-zemiakov.png" width="150" height="25" alt="Rating Slovsolanum - Družstvo pestovateľov a spracovateľov zemiakov" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Slovsolanum - Družstvo pestovateľov a spracovateľov zemiakov

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia